Calbouw Calculaties hanteert alle gangbare normen betreft brandwerendheid, doorvalbeveiliging etcetera voor calculaties van beglazing.

In alle gevallen zal Calbouw Calculaties deze normen toepassen daar waar nodig. Alle ruiten worden stuk voor stuk tegen het licht gehouden om de juiste samenstelling te bepalen. Bovendien nemen wij in ons advies op hoe wij tot de samenstelling zijn gekomen. Wanneer ruiten brandwerend dienen te worden uitgevoerd zullen deze, ook weer stuk voor stuk, getoetst worden aan de maximaal geteste afmetingen.

U bent bij ons aan het goede adres voor een heldere, duidelijke en overzichtelijke calculatie.

Vaste calculatieprijzen voor calculaties van beglazing

Calbouw Calculaties hanteert een systeem van vaste calculatieprijzen, dit wil zeggen dat wij een verkoopprijs bepalen per calculatieproject op basis van voorcalculatie. Aanvullingen of wijzigingen op een calculatieproject wordt achteraf berekend op basis van nacalculatie, dit zit niet inbegrepen in de vaste verkoopprijs. De prijs wordt op basis van een aantal aspecten bepaald:

  • Ingeschatte deelfactor;
  • De plaats van het project;
  • Of het project voor een aanbesteding is of reeds een eigen werk;
  • Door eerdere ervaringen met soortgelijke projecten en opdrachtgevers.

De prijs staat vast en kan na vaststelling niet meer worden gewijzigd.

Vertrouwelijk

Uiteraard kunt u er te allen tijde van uitgaan dat alle aanvragen voor calculaties van beglazing strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld!

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als een van de weinige calculatieburo’s in Nederland heeft Calbouw Calculaties een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten om geschillen te voorkomen, klik hier voor meer informatie.