U kunt bij Calbouw Calculaties terecht voor een op maat gemaakte calculatie van schilderwerk. Dit kan op een aantal manieren:

  • bepalen van hoeveelheden naar aanleiding van bestek en tekeningen;
  • inmeten ter plaatse wanneer tekeningen of bestek ontbreken of onvolledig zijn;
  • begroten in nauw overleg met de opdrachtgever indien het bestek (nog) niet volledig is;

Vaste calculatieprijzen voor calculaties van schilderwerk

Calbouw Calculaties hanteert een systeem van vaste calculatieprijzen voor de calculaties van schilderwerk, dit wil zeggen dat wij een verkoopprijs bepalen per calculatieproject op basis van voorcalculatie. Aanvullingen of wijzigingen op een calculatieproject wordt achteraf berekend op basis van nacalculatie, dit zit niet inbegrepen in de vaste verkoopprijs. De prijs wordt op basis van een aantal aspecten bepaald:

  • Ingeschatte deelfactor;
  • De plaats van het project;
  • Of het project voor een aanbesteding is of reeds een eigen werk;
  • Door eerdere ervaringen met soortgelijke projecten en opdrachtgevers.

De prijs staat vast en kan na vaststelling niet meer worden gewijzigd.

Vertrouwelijk

Uiteraard kunt u er te allen tijde van uitgaan dat alle aanvragen voor calculaties van schilderwerk strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld!

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als een van de weinige calculatieburo’s in Nederland heeft Calbouw Calculaties een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten om geschillen te voorkomen, klik hier voor meer informatie.