Omdat steeds meer aanvragen vergezeld gaan van digitale bestanden of links om bescheiden te downloaden hebben we een samenwerking gezocht met een gerenommeerde drukker om ook hierin onze kwaliteit te kunnen garanderen. Met deze drukker hebben we onderstaande prijzen afgesproken.

Formaat Kosten per stuk
A0 € 2,85
A1 € 2,10
A2 € 1,75
A3 € 0,22
A4 € 0,12

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW

Opdrachten vanaf een factuurbedragen van €75,- kunnen in overleg kosteloos worden bezorgd in de regio’s. Bestanden dienen aangeleverd te worden in PDF. Alle bestanden kunt u e-mailen naar prijs@calbouw.nl of info@calbouw.nl, vergeet hierbij niet om het bezorgadres te vermelden.

U bent niet verplicht om mee te doen aan een calculatie van een project, wij kunnen voor u ook alleen het drukwerk verzorgen. Wel zullen wij het project op onze lijst ‘naar geïnformeerde projecten’ zetten.

Indien u wilt aanmelden op een onderhanden project zijn de tekeningen al in ons bezit en hoeft u deze niet aan te leveren.