Calbouw Calculaties bv is een professioneel bedrijf waarbij een lange termijnrelatie en continuïteit vooropstaat. Dat betekent dat wij nadenken over uw en onze risico’s zodat wij tot in lengte van jaren zaken met u kunnen doen. Hiervoor heeft Calbouw Calculaties een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten.

Uiteraard stellen wij onze ramingen, (schilders)begrotingen en adviezen altijd naar beste vermogen op. Toch kan het ook bij ons voorkomen dat een project anders uitpakt dan we ons met onze opdrachtgever hadden voorgesteld. Indien we hier niet in goed overleg uitkomen en u van mening bent dat wij aansprakelijk zijn voor een tekortkoming hebben we als één van de weinige calculatieburo’s in Nederland een beroepsaansprakelijkheids verzekering gesloten.

Wij als Calbouw en u als opdrachtgever blijven hierdoor verschoond van juridische discussies die onze commerciële relaties onder druk zetten: wij dienen uw claim in bij de verzekeraar en deze zorgt voor snelle afhandeling!

Overigens zien wij onze verzekering als een calamiteitendekking en gaan we ervan uit dat we kleine geschillen in goed overleg met u oplossen. Hierom hebben wij gekozen voor een eigen risico van € 5.000 per gebeurtenis dat voor rekening opdrachtgever blijft.

U ziet: wij gaan niet voor het snelle succes maar denken na over uw en onze projectrisico’s zodat wij allemaal als er onverhoopt iets mis gaat kunnen terugvallen op een professionele, op maat gesneden verzekering.