Bescherming persoonsgegevens

Calbouw Calculaties is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Calbouw Calculaties houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Calbouw Calculaties legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Calbouw Calculaties afneemt of anderszins contact heeft met Calbouw Calculaties. Calbouw Calculaties gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.