Projecten aanmelden, hoe werkt het?

1. Kijk of uw project reeds bekend is op onderstaande mogelijkheden

Indien project niet bekend is, kunt u de volgende stappen ondernemen:
2. Meld uw project aan op prijs@calbouw.nl
3. Binnen één werkdag ontvangt u kosteloos een vaste prijs voor uw calculatieproject
4. U bepaalt of er wordt gecalculeerd
5. Meldt u aan op onze website

Onderhanden projecten:

Hier worden alle projecten genoemd waar wij reeds opdracht voor hebben ontvangen van onze klanten voor het calculeren van deze projecten.

Naar geïnformeerd:

Hier worden alle projecten genoemd van onze klanten waarnaar geïnformeerd is, omdat zij deze projecten willen laten calculeren indien er meerdere klanten zijn die dit werk willen laten calculeren tegen deelkosten.

Reeds gecalculeerd:

Hier worden alle projecten genoemd van onze klanten die de afgelopen maand zijn gecalculeerd door Calbouw Calculaties.

Interesse /Vragen?

Indien u interesse heeft in een van de bovengenoemde projecten kunt u contact opnemen met Calbouw Calculaties, telefonisch of via Email. Wel zullen wij altijd om een aanvraagbrief van de opdrachtgever vragen i.v.m. de vertrouwensband van onze andere klanten.

Mocht u eventueel nog andere vragen hebben m.b.t. de diverse werken kunt u altijd contact met ons opnemen telefonisch of via Email.