Calbouw Calculaties hanteert een systeem van vaste calculatieprijzen, dit wil zeggen dat wij een verkoopprijs bepalen per calculatieproject op basis van voorcalculatie. Aanvullingen of wijzigingen op een calculatieproject wordt achteraf berekend op basis van nacalculatie, dit zit niet inbegrepen in de vaste verkoopprijs. De prijs wordt op basis van een aantal aspecten bepaald:

  • Ingeschatte deelfactor;
  • De plaats van het project;
  • Of het project voor een aanbesteding is of reeds een eigen werk;
  • Door eerdere ervaringen met soortgelijke projecten en opdrachtgevers.

De prijs staat vast en kan na vaststelling niet meer worden gewijzigd.