Waarom onderhoudsklussen uit laten voeren door een loodgieter?

Bij een nieuw-, aan- of verbouw van je woning kun je bijna niet aan het uitvoeren van loodgietersklussen ontkomen. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van leidingen, het aansluiten van sanitair op een afvoer, enzovoorts. Ook nadat deze klussen uitgevoerd zijn kun je niet zonder de hulp van een loodgieter. Het is onder meer sterk aan te raden om de hulp van een loodgieter eens per twee of drie jaar in te schakelen voor het uitvoeren van onderhoud aan loodgieterselementen. Denk aan het onderhouden van de cv-ketel, het onderhouden van de afvoer, etc. Veel woningbezitters onderschatten het belang van het onderhouden van dergelijke loodgieterselementen, waardoor zij met storingen, verstoppingen en lekkages te maken krijgen.

Een cv-ketel laten onderhouden door een loodgieter

De cv-ketel is een van de belangrijkste elementen binnen uw woning, omdat er vanuit de cv-ketel warm water naar radiatoren en kranen wordt geleid. Een cv-ketel onderhouden is zodoende van groot belang! Bij het uitvoeren van cv-ketelonderhoud zal een loodgieter de losse onderdelen van de cv-ketel nalopen op een beginnende slijtage. Waar nodig zullen de versleten onderdelen direct vervangen worden om vervelende cv-ketelstoringen te kunnen voorkomen. Ook zal de cv-ketel volledig gereinigd worden aan de binnenzijde. Zo zal het stof wat tussen de onderdelen van de cv-ketel kan gaan zitten de werking van de cv-ketel niet belemmeren.

Hulp bij het onderhouden van de afvoer

Ook het onderhouden van de afvoer in je woning is van groot belang. Hoewel je er wellicht alles aan doet om restafval buiten de afvoer te houden kunnen er toch beginnende verstoppingen ontstaan. Door de afvoer eens per twee of drie jaar preventief door te laten spuiten wordt de kans op een serieuze verstopping klein. Het kan erg lastig zijn om de verstoppingen zelf te verhelpen, waardoor de hulp van een loodgieter wenselijk is.